Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 12:05

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας για την ΠΕΜΠΤΗ, 31 – 10 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 04 Νοέμβριος 2019 13:29