Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 08:36

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B – 1 για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/11/19

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 04 Νοέμβριος 2019 13:29