Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2019 13:35

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας για την ΠΕΜΠΤΗ, 28 – 11 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 13:23