Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 11:16

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B – 2 για την ΔΕΥΤΕΡΑ 2/12/19

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 13:23