Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 12:41

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση αδειών ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ συμπεριλαμβανομένου του Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ θεωρητικού τύπου για την 12/12/19 & πρακτικού τύπου για την 13/12/19