Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 14:11

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση αδειών ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ συμπεριλαμβανομένου του Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ & Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι θεωρητικού τύπου για την 9/12/19 & πρακτικού τύπου για την 10/12/19

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 13:23