Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 14:01

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ A-1 την ΠΕΜΠΤΗ, 5 / 12 / 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 13:23