Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 04 Δεκέμβριος 2019 11:51

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α3 την ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 13:22