Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 05 Δεκέμβριος 2019 11:28

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α – 2 για την ΠΕΜΠΤΗ 12.12.19

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 10:20