Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 11:00

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄Τάξης Για την ΤΡΙΤΗ, 17 – 12 - 2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 10:20