Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 11:39

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 / 12 / 2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 10:19