Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 13:09

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας για την ΠΕΜΠΤΗ, 19 – 12 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 10:19