Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 20:11

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΠΕΜΠΤΗ, 23 – 1 - 2020

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 12:56