Σάββατο, 01 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 10:06

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B – 2 για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-1-2020

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 12:57