Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 14:13

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ για την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 – 1 - 2020

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 12:56