Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 11:42

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B – 2 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 29—1-20_ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 12:56