Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 12:37

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 – 1 - 2020_ΠΡΟΣΘΗΚΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 05 Φεβρουάριος 2020 11:19