Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 12:48

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ για την ΠΕΜΠΤΗ 6 – 2 - 2020