Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 14:17

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΠΕΜΠΤΗ, 6 – 2 - 2020

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 10:52