Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 10:10

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B – 2 για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-2-2020

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 10:52