//
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 06 Φεβρουάριος 2020 12:57

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας για την ΤΡΙΤΗ, 18 – 2 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 10:53