Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 07 Φεβρουάριος 2020 14:47

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β – 6 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 12-2-2020

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 10:53