Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020 12:23

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΤΡΙΤΗ , 25 – 2 - 2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2020 12:39