Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 10:38

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας για την ΠΕΜΠΤΗ, 27 – 2 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2020 12:39