Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 12:37

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B – 2 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 26– 2 – 20

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2020 12:40