Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 25 Φεβρουάριος 2020 12:42

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΤΕΤΑΡΤΗ , 4 – 3 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2020 12:39