Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 03 Μάρτιος 2020 14:17

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B1 την ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3/2020