Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 04 Μάρτιος 2020 12:56

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ A-1 την ΤΡΙΤΗ 10 – 3 – 2020