Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 05 Μάρτιος 2020 11:05

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΠΕΜΠΤΗ , 12 – 3 – 2020_ΠΡΟΣΘΗΚΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2020 09:18