Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2020 12:26

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B1 ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3/2020