Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2020 09:59

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B1 την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/7/2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2020 08:18