Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 06 Ιούλιος 2020 12:48

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας για την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 – 7 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2020 08:17