Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 06 Ιούλιος 2020 13:24

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΤΡΙΤΗ, 14 – 7 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2020 08:17