Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 08 Ιούλιος 2020 09:07

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ A-1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2020 08:17