Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 10 Ιούλιος 2020 11:15

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας για την ΔΕΥΤΕΡΑ, 27 – 7 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2020 09:14