Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Ιούλιος 2020 11:07

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Αύγουστος 2020 10:19