Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2020 07:50

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2020 09:14