Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2020 10:06

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ συμπεριλαμβανομένου του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι για την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 – 7 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2020 09:14