Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2020 10:53

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ A2 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2020 09:13