Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2020 11:37

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄Τάξης Για την ΔΕΥΤΕΡΑ, 3 – 8 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Αύγουστος 2020 10:19