Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 09:26

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020