Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 09:26

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2020 10:48