Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 09:12

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΠΕΜΠΤΗ, 20-8-2020

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 09:16