Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 09:12

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΠΕΜΠΤΗ, 20-8-2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2020 10:48