Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 09:33

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β2 ΔΕΥΤΕΡΑ, 24 – 8- 2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2020 10:48