Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 09:33

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β2 ΔΕΥΤΕΡΑ, 24 – 8- 2020

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 10:01