Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 12:33

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την ΔΕΥΤΕΡΑ 31 – 8 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2020 10:48