Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Ιούλιος 2020 08:55

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ A2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2020 10:49