Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Ιούλιος 2020 09:14

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ A-1 ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2020 10:48