Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Ιούλιος 2020 09:14

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ A-1 ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020