Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2020 08:29

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β2 ΠΕΜΠΤΗ, 27/8/2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2020 10:47