Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 12 Οκτώβριος 2020 12:45

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄Τάξης Για την Πέμπτη, 22 – 10 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 09:51