Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 14 Οκτώβριος 2020 10:58

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την Τετάρτη 21 – 10 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 09:51