Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Οκτώβριος 2020 09:15

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β2 την Παρασκευή 23/10/2020

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 09:51